O2 Hulp bij schulden

Gemeenten: Wat kan O2 voor u doen?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. En terecht proberen de gemeenten hun inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken om daarmee escalatie van de financiële problemen te voorkomen. Preventie en vroegsignalering worden ingezet, maar toch moeten we constateren dat het voor een aantal huishoudens financieel toch mis gaat en dat we moeten spreken van een problematische schuldsituatie. O2 kan dan uitkomst bieden, soms ook bij kleinere schulden.

 

Wat is O2?

O2 is een flexibel krediet, met een vaste rente van 2% en een looptijd van 36 maanden. Met het O2 krediet kan de GKB:

  • Alle schulden herfinancieren zodat de inwoner weer overzicht heeft en nog maar 1 aflossingsverplichting.
  • Als herfinanciering niet mogelijk is, wordt een afkoopregeling tegen finale kwijting met de schuldeisers getroffen. De afkoopbedragen worden met het O2 krediet voorgefinancierd.
  • Mochten er onverhoopt bij de herfinanciering of de afkoopregeling schulden zijn vergeten, dan kunnen die alsnog via O2 worden geregeld. O2 is een flexibel krediet en afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden ingezet, de looptijd van de lening wordt dan verlengd.
  • De GKB geeft bij haar bemiddeling altijd de voorkeur aan een minnelijk traject. Wij zullen te allen tijde proberen een gang naar de Rechter te voorkomen. U kunt daarom van ons een actieve houding verwachten en wij zullen niet snel berusten in een afwijzing van ons voorstel door schuldeisers. Tegelijkertijd mogen schuldeisers van ons verwachten dat ons voorstel het best passende is..
  • O2 kent een duidelijk en eenvoudig proces met een volstrekt heldere uitkomst. Een vaste aflossing met een vaste looptijd.
  • Door het overzichtelijke karakter van O2 krijgt de inwoner snel (schulden-) rust en krijgt hij ruimte om verder bouwen aan zijn toekomst.
  • Daarbij komt dat de inwoner door extra aflossingen de looptijd van het O2 krediet kan verkorten. En dit kan maar zo eens een stevige prikkel zijn voor de inwoner om zijn financiële situatie te verbeteren.

 

Voor verder informatie over O2 verwijzen wij u graag naar onze O2 introductiefilm.

 

O2 wordt mede mogelijk gemaakt door de

 

Meer weten

Wil je meer weten, neem dan contact op via onderstaande contactknop. We nemen dan binnen één werkdag contact met je op.

Contact

Privacyverklaring | Copyright 2021