O2 Hulp bij schulden

 

Wat kan O2 voor mij doen?

Soms lukt het gewoon niet meer om je financiën zelf op orde te krijgen. Het kan zelfs zover zijn dat je niet meer weet hóe je alle schulden moet afbetalen.
Als je zonder hulp geen oplossing meer kan vinden voor je schulden, dan kan O2 een uitweg bieden. 

 

Waar kan O2 je mee helpen?

Als partner van de GKB, professional of vrijwilliger, kom je geregeld in aanraking met inwoners met schulden. Gelukkig kunnen veel probleemsituaties vaak door de inwoner zelf, of met raad en advies van ondersteunende partijen, worden opgelost.

Toch zijn de schulden regelmatig zó ver opgelopen dat we te maken hebben met een problematische schuldsituatie. O2 kan dan uitkomst bieden.

Wat kan O2 voor u doen?

We moeten constateren dat niet alle inwoners tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Met uw eigen goed ingerichte debiteurenbeheersysteem voorkomt u escalatie en worden de meeste achterstallige vorderingen na enig aandringen betaald. Maar ook zien we dat een aantal inwoners dermate hoge schulden heeft, dat we moeten spreken van een problematische schuldsituatie. Vaak gaat het dan gemiddeld om €.40.000,- schuld aan circa 15 verschillende schuldeisers. Als u als debiteur een beroep op de GKB doet, mag u van ons verwachten dat we op een snelle eenvoudige manier proberen uw vordering betaald te krijgen.

Gemeenten: Wat kan O2 voor u doen?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. En terecht proberen de gemeenten hun inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken om daarmee escalatie van de financiële problemen te voorkomen. Preventie en vroegsignalering worden ingezet, maar toch moeten we constateren dat het voor een aantal huishoudens financieel toch mis gaat en dat we moeten spreken van een problematische schuldsituatie. O2 kan dan uitkomst bieden, soms ook bij kleinere schulden.

 

 

O2 wordt mede mogelijk gemaakt door de

 

Privacyverklaring | Copyright 2021